KLÍČKY NA REDUKČNÍ DIETU

KALORIE SYROVÉ VS. VAŘENÉ

Požíváním vařených pokrmů přijímáte nadměrné množství potravin. Vařením, pečením 
a smažením dojde v potravinách k takovým změnám, že k nasycení potřebujete dvojnásobné množství než při výživě syrovou stravou. Ve studené roční době je vhodné oba způsoby výživy kombinovat, v teplém období doporučujeme převážně syrovou stravu.

Pokud se chcete seznámit s tím, jak výborně na Vaše zdraví působí nevařená jídla, nepřehlédněte sekci ENZYMY.

D r u h   k a l o r i í   j e   d ů l e ž i t ě j š í   n e ž   j e j i c h   m n o ž s t v í . Obecně platí, že po syrové stravě přibíráte méně než po vařené. Tím progresivním a stále naprosto opomíjeným prvkem všech diet včetně redukční jsou enzymy
V y s k y t u j í   s e   v   b i o g e n n í c h   -   ž i v ý c h   -   p o t r a v i n á c h .  Vařením se enzymy zcela ničí. S odkazem na prospěšnost exogenních enzymů Vám doporučujeme osvojit si   s y r o v o u   s t r a v u  v   H O J N É   míře nejen při redukční dietě.

Váhu nebudete potřebovat.

JAK TO FUNGUJE

Zejména ovoce, zelenina a klíčky obsahují spoustu vlákniny, enzymů a vody.

VLÁKNINA

 • snižuje množství tuku absorbovaného během trávení
 • zpomaluje vstřebávání glukózy do krevního řečiště, čímž oddaluje pocit hladu a chutí
 • zvětšuje objem  potravy ve všech částech střeva, čímž mj. způsobuje delší pocit plnosti
 • a napomáhá detoxikaci organismu

Čerstvá, resp. tepelně neupravená potrava je plná enzymů.

ENZYMY

 • pomáhají s trávením
 • podporují metabolismus
 • a ponechají energii na regeneraci tkání.

 Čerstvé potraviny Vám:

 • přirozeně redukují váhu a následně ji stabilizují
 • dodají kompletní živiny včetně enzymů a vody
 • přirozeně upraví potřebu jídla díky vysokému obsahu vlákniny

Při klasické redukční dietě (počítání kalorií) jde Vaše hmotnost dolů kdvůli počátečnímu odvodnění. S čerstvými potravinami nebude pokles váhy z kraje tak divoký. Změny však budou prokazatelné:

 • rapidně se změní poměr tuků v těle právě ve prospěch vody
 • pocítíte příliv energie
 • a BONUS pro Vás bude "nevysvětlitelné", ale viditelné omlazení a nabytá vitalita

VODA 

Redukci váhy a detoxikaci podpořte pitím vody. Když pijete vodu, stimulují se sympatické nervy, aktivuje se metabolismus energie a zvyšuje se kalorická spotřeba. To vede k úbytku hmotnosti. Voda také aktivuje střevní bakteriální flóru a enzymy a vylučuje odpad 
s toxiny.