ZPOMALENÍ PROCESU STÁRNUTÍ

Do procesu stárnutí jsou zapojeny 2 systémy: genetický kód ve Vaší DNA a imunitní systém. Když pracují oba správně, stárnutí probíhá pomaleji.

Stres, špatná životospráva, vliv toxických látek a životního prostředí významně negativně zasahují do jejich složité činnosti. Stav těla se pak začíná zhoršovat. Redukovat další poškozování a tím zpomalit proces stárnutí můžeme způsobem stravování a léčby.

S c h o p n o s t    k l í č k ů    z p o m a l o v a t   p r o  c e s   s t á r n u t í   j e   d á n  
m n o h a   f a k t o r y .
Pokud se blíže seznámíte s jejich funkcemi (k tomu slouží jednotlivé sekce), pochopíte logické souvislosti.

OMLAZUJÍCÍ FAKTORY

ANTIOXIDANTY

Mezi antioxidanty patří vitaminy A, C, E, některé vitaminy sk. B, stopový prvek selen, aminokyseliny obsahující síru

  • pomáhají zabránit destrukčním oxidačním procesům, které vedou ke stárnutí 
    na buněčné úrovni

ENZYMY

  • chrání buněčnou DNA a imunitní systém
  • enzymatická nedostatečnost zapříčiňuje propuknutí chorob, urychluje rozvoj takových nemocí jako je rakovina, artritida, předčasné stárnutí apod.
  • enzymy vytvořené tělem se postupně spotřebovávají, proto je víc než rozumné je doplňovat potravou

VLÁKNINA 

  • podporuje sebeočistu těla a zabraňuje nadměrné spotřebě kalorií 
    (= přetěžování organismu)

ROSTLINNÉ PROTEINY 

  • šetří organismus a zabraňují narůstání toxického odpadu v pojivové tkáni

Omezení přísunu kalorií a  z v ý š e n í   p ř í j m u   e x o g e n n í c h   e n z y m ů    
z a p ř í č i ň u j e   f y z i o l  o g i c k é   m l á d í.
Enzymy obsahuje pouze syrová strava, ostatní prvky jsou zastoupeny ve více typech potravin. Vařením se jejich množství významně snižuje, téměř všechny se při teplotách nad 40C ničí.


TIP

Klíčky jsou bezpečným zdrojem všech prvků ovlivňujících zpomalení stárnutí.