KLÍČKY A SEXUÁLNÍ ŽIVOT

Co  mají klíčky společného se sexuálním životem? Možná jen velmi málo, pokud je Váš  sexuální život zcela uspokojivý. Na druhou stranu Vám mohou významně pomoci
při řešení problémů - znovunabytí sexuální touhy a uvedení sexuálního výkonu
do normálního zdravého stavu.

Obecně platí, že když vypadáte zdravěji, všechny části Vašeho těla jsou zdravější.
Když Vy a Váš partner(ka) vypadáte lépe a cítíte se lépe, posílí se mezi Vámi vzájemná sexuální přitažlivost. Nejvíce důkazů o vlivu klíčků na sexualitu pochází ze zemědělství.

Mnoho studií prokázalo, že přidání naklíčených rostlin do krmení zvyšuje u krav produkci mléka i jejich plodnost. To není příliš překvapující, uvědomíte-li si, že v klíčcích pšenice je mnohem více vitaminu E než v suchém semeni, které je uváděno jako dobrý zdroj "vitaminu plodnosti". Obsah vitaminu E se při klíčení ztrojnásobí. Pokusy prováděné v zemědělské stanici v Marylandu prokázaly schopnost naklíčeného obilí obnovit plodnost sterilních krav.

Z provedených studií vyplývá, že je možné sexuální funkce Vašeho těla omladit a vrátit do normálního zdravého stavu, pokud je součástí Vašeho jídelníčku dostatečné množství naklíčených rostlin.


TIP

Vitamin plodnosti obsahují nejen klíčky pšenice, ale i ostatní naklíčené obiloviny, např. oves nebo žito jako ostatně prakticky všechny klíčky.