KLÍČKY A RAKOVINA

Prevence a léčení rakoviny má hodně společného s dietou živých potravin. Jedná se
o konzumaci převážně čerstvých a tepelně neupravených potravin jako ovoce, zeleniny, klíčků, ořechů, čerstvých šťáv atd.

Dieta živých potravin (raw food nebo také life food) prokazatelně posiluje imunitní reakce organismu, t.j. jeho schopnost bojovat s nemocí. Toxicita v krvi, která je u chorob jako rakovina nebývale vysoká, skoro u všech pacientů v průběhu pozorování v Kalifornii poklesla.

Naklíčené rostliny nemusejí samy o  sobě vyléčit rakovinu či jiné vážné nemoci, ale mohou posílit imunitní systém, který je pak schopen s daným problémem bojovat účinněji. Jestliže totiž nějaká terapie ničí nádorové buňky a zároveň poškozuje a potlačuje i imunitní reakce organizmu, mohou se i banální infekce nebo nachlazení stát osudnými.

V Texasu sledovali vliv různých zeleninových potravin na průběh onemocnění laboratorních myší. Mezi těmito potravinami byla i naklíčená čočka, mungo a pšenice nebo normální mrkev a ječmen. Mrkev i ječmen měly inhibiční účinek na rozvoj choroby, ale zdaleka ne tak velký jako testované klíčky! Ani vysoké dávky klíčků nebyly toxické. (Většina známých preparátů na léčbu rakoviny je většinou již ve středně vysokých koncetracích pro pacienta škodlivá.)

Tento důkaz ještě nestačí jako důkaz toho, že by se naklíčené rostliny mohly uplatnit
při léčbě rakoviny u lidí, ale vyhlídky do budoucnosti jsou slibné.


TIP

Blahodárné účinky naklíčených rostlin na imunitní systém mohou být zesíleny dalšími živými potavinami. 
Více čtěte v sekci
ENZYMY.