KLÍČENÍ NENÍ VĚDA.
UVEDENÉ UZPŮSOBY KLÍČENÍ JSOU OPSÁNY Z LITERATURY.
Nebojte se improvizovat. Použijte například plastová síta, mísy apod.

ORGANICKÉ PĚSTOVÁNÍ KLÍČKŮ

Výhod domácího pěstování této zeleniny je hned několik:

 • OBSAH ŽIVIN 

Semeno je zásobárna činitelů připravených dát život nové rostlině. Obsahuje bílkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerály, chlorofyl, enzymy aj. Tyto faktory se "nastartují" máčením. Aktivita všech složek je za celý průběh růstu nejintenzivnější právě v ranném stádiu klíčení.  P o k u d   s k l i d í t e   K L Í Č E K ,   z í s k á t e   d o s l o v a   t o  
n e j l e p š í ,   c o   m ů ž e t e   s v é m u   t ě l u   v   o b l a s t i   v ý ž i v y   
p o s k y t n o u t .

 • KVALITA

Kvalita spočívá v péči. Klíčky potřebují průběžně proplachovat, nesmí v nich zůstávat voda, některé klíčí ve tmě, jiné pod zátěží, přitom manipulace s křehkými klíčky musí být šetrná atd. Splnění všech nároků na pěstování jednotlivých druhů Vám průmyslová produkce nedokáže zaručit.

 • BIO PŮVOD

Ke klíčení nepoužíváte žádná hnojiva ani jiné chemické látky. Doporučujeme vybírat semínka rovněž organického původu.

 • DOBA ZRÁNÍ

V porovnání s rychlenou zeleninou můžete některé klíčky sklízet už druhý den (mandle aj.). Průměrná doba zrání je 3 a půl dne (začněte na noc), nejdelší u osení cca 10 - 12 dní.

 • DOSTUPNOST

K pěstování klíčků nepotřebujete půdu. Přesto svou "dávku zdraví" budete mít 
k dispozici kdykoliv v průběhu roku. Princip dostupnosti je zachován i z ekonomického hlediska. Zdravé klíčky, které jsou 100% přírodního původu jsou dostupné všem věkovým i sociálním skupinám.

 • CENA

Hodnotu tak zdravých a blahodárných potravin lze určit jen těžko. Zato náklady 
na pořízení semen jsou výrazně nízké. Čeká Vás sice vynaložení energie při jejich pěstování (čas, péče, voda), ovšem
 celý půvab spočívá v procesu klíčení, kdy semena mnohonásobně zvyšují výživnou hodnotu a ve formě klíčku Vám ji dokážou předat !

 • PRÁCE

Zralé klíčky jsou připravené k přímé spotřebě. Nemusíte je dále čistit, loupat, krájet, strouhat atd.

POJMY

 • KLÍČEK - naklíčené semeno s krátkým klíčkem; klíčí většinou po dobu 
  24 - 72 hodin
 • VÝHONEK - mladá rostlina; pěstuje se 4 - 12 dní

Po této době rostlina již vyčerpala zásobní látky ze semene a dochází k rychlému růstu. Toxické látky se v průběhu pěstování vyplaví.

 • OSENÍ - porost obilovin 8 - 12 dní starý; vhodné k přípravě zelených šťáv vylisováním.

V textu používáme převážně obdobu slova "klíček"; konkrétní způsob pěstování najdete u každého druhu.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Semen, která můžete doma pěstovat, je spousta. Uvádíme ty nejběžnější.

Pokud nepoužíváte automatická klíčidla, vyberte metodu klíčení podle druhu semene 
a svých možností. Před použitím si semena prohlédněte (jako když přebíráte čočku). Poškozená semínka mohou hnít a znehodnotit ostatní. Vyhoďte i celé balení, pokud narazíte na škůdce.

Vybraná semínka propláchněte (malá nemusíte) a dejte nabobtnat do pitné studené vody. Dále je důležité soustavné zvlhčování za současného odvádění přebytečné vody 
a zabezpečení přísunu vzduchu. Klíčení probíhá při teplotě kolem 20C.